Startschot baggeren.

16 november 2022 is het startschot voor het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas. Er wordt overtollig slib verwijderd zodat de plassen beter bevaarbaar worden, de waterkwaliteit verbetert en de natuur de kans krijgt zich te ontwikkelen. Het werk wordt uitgevoerd door Beens Dredging B.V. en is medio 2024 klaar.

16 november 2022, kwamen genodigden bij elkaar om dit goede nieuws te vieren. Tijdens de koffie waren een twee speechen van Gedeputeerde Cees Loggen en …. waternet. De officiële opening werd op de baggerbak buiten verricht. Gedeputeerde Loggen, Wethouder Kruijt en trokken symbolisch aan een touw waardoor de …. in werking werd gesteld. Namens de Bewoners federatie gaf René Vierkant een speech. Hij bedankten alle betrokkenen, maar had ook een kritische noot, hij hoopte dat ook de Stille plas en de Vuntus gebaggerd worden en dat onderhoud in de toekomst nodig is om de plassen helder te houden.

Samenwerking van ontwerp tot uitvoering

Het afgelopen jaar hebben we samen met Beens Dredging, de baggerdivisie van de Beens Groep, het ontwerp en de bijbehorende uitvoeringswijze verder uitgewerkt. In de afgelopen 1,5 jaar zijn ook bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in de directe omgeving van de plassen en het depot betrokken. In juli 2022 is de uitvoeringsovereenkomst getekend. Waar nodig zijn afspraken gemaakt met de direct betrokkenen grondeigenaren in de polder Mijnden Zuidwest.

Fase 2: het baggeren van de jachthavens

Samen met Hiswa-Recron en het watersportverbond bereid de provincie het baggeren van de jachthavens voor. In de zomer van 2021 zijn ze gestart met verkennende gesprekken met direct belanghebbenden zoals eigenaren van jachthavens, watersportverenigingen en verhuurbedrijven. Er wordt input opgehaald en ze maken passende plannen.

Fase 3: mogelijk baggeren van de Stille Plas en de Vuntus

De provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en waterbeheerder AGV onderzoeken samen de mogelijkheden voor het opschonen van de Vuntus en de Stille Plas. Het project bevindt zich in een verkennend stadium. Voor het maken van de plannen worden te zijner tijd naast het baggerplatform ook bewoners betrokken.


Blog op WordPress.com.