Het belangrijkste doel van de federatie is om de belangen van bewoners een prominente plaats te geven tussen alle belangen van partijen die een rol spelen bij de uitvoering van het gebiedsakkoord. Waar wij de hoofdlijnen van het Gebiedsakkoord (de doelen en ambities) mooi vinden, zit de kern van onze aandacht in de uitwerking van het Uitvoeringsprogramma.

Door onze samenwerking kunnen we als volwaardig gesprekspartner invloed uitoefenen op de verschillende planvormingsprocessen. Concreet betekent dit dat de federatie in projectgroepen, de regiegroep en de stuurgroep meepraat op de niveaus waar de Gebiedsakkoord-partijen samen beslissingen nemen. Dit doen we waar nodig ook bij zaken buiten het Gebiedsakkoord. Op een constructieve manier en met een kritisch oog voor de belangen van bewoners.

De impact van het Gebiedsakkoord OVP, nu aanpak oostelijke Vechtplassen, op de leef- en woonomgeving is groot en diverse plannen raken bewoners direct. Echter, in de aanloop naar het Gebiedsakkoord zijn de belangen van bewoners vaak niet of onvoldoende meegenomen. Mede daarom hebben bewoners zich in verschillende delen van het gebied verenigd. Zeven bewonersverenigingen hebben nu de krachten gebundeld en zich verenigd in een federatie: een vereniging voor bewoners, door bewoners.

Voorzitter: Marije de Rooij (WeSP)
Vice-Voorzitter: René Vierkant (BELP)
Secretaris: Gert Schaap (de Ster van Loosdrecht)
Penningmeester: Paul Linssen (VBLP)

Binnen de Federatie werken we samen, delen we informatie en ervaringen en ondersteunen we de doelen van de aangesloten verenigingen. Ook zijn we alert op het vroegtijdig informeren en betrekken van bewoners in de breedte. Op dit moment zijn bovenstaande verenigingen lid van de Federatie. De Federatie vertegenwoordigt daarmee met name bewoners rond de Eerste Plas, de Loenderveense Plas en het Wijde Blik, de Westzijde van de Stille Plas en het Ster-gebied en Nieuwersluis. 
Wij hopen dat meer bewoners willen meedenken en meepraten. Als u – als particuliere belanghebbende – zich wilt aansluiten bij één van de bewonersverenigingen, neemt u dan contact op met de bij u passende vereniging. Bent u bestuurder van een bewonersvereniging en overweegt u zich aan te sluiten, stuurt u dan een bericht aan:
info@federatie-ovp.nl. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s