Gebiedsakkoord OVP

21 partijen hebben op 6 december 2017 hun handtekening gezet onder het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
Het is de start voor verschillende projecten die het gebied toekomstbestendig gaan maken. Hiervoor investeren de ondertekenaars ruim 77 miljoen euro. Deze partijen hebben de intentie uitgesproken om een groot aantal problemen in het gebied samen aan te pakken.

In het gebiedsakkoord  is de ambitie uitgesproken om de komende 10 jaar te werken aan een forse kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap, recreatie en toerisme en de leefomgeving. Hierdoor worden de Oostelijke Vechtplassen verder ontwikkeld  tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied, waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. De maatregelen uit het gebiedsakkoord bestaan onder meer uit baggeren in de Loosdrechtse Plassen. Hierbij wordt de bagger gebruikt voor het herstellen van legakkers en het aanleggen van nieuw wetland. Andere maatregelen zijn het versterken van het recreatief routenetwerk voor varen, fietsen en wandelen, het moderniseren van de recreatiesector, de aanleg van nieuwe natuurgebieden en het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit. De projecten uit het gebiedsakkoord worden na ondertekening uitgewerkt.


De BELP is destijds betrokken geweest bij de start van het Gebiedsakkoord. Omdat het Gebiedsakkoord een groter gebied bestrijkt en partijen er achter kwamen dat een bredere vertegenwoordiging van bewonersbelangen binnen het Gebiedsakkoord wenselijk is, is uiteindelijk in 2019 door de bewoners het initiatief genomen om de Federatie OVP op te richten. De Federatie neemt de positie van de BELP in het Gebiedsakkoord over. De BELP is één van de deelnemende bewonersbelangenverenigingen in de Federatie.