Nieuwe website ‘Aanpak Oostelijke Vechtplassen’.

Het gebiedsakkoord gaat een volgende fase in, met een eigen logo een eigen website, en (binnenkort) met een verstevigd programma management.  

De 21 partijen die het gebiedsakkoord eind 2017 hebben ondertekend, hebben de afgelopen maanden de handen
inéén geslagen en samen de website Vechtplassen vernieuwd. De naam ‘Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen’ is gewijzigd in ‘Aanpak Oostelijke Vechtplassen’.

De website is overzichtelijk, de aanpak, de projecten en de gebieden zijn onder tabjes te vinden. Je wordt geïnformeerd welke projecten/plannen uitgevoerd (gaan) worden.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief ‘Aanpak Oostelijke Vechtplassen’, 10x per jaar worden alle activiteiten op een rij gezet. (via de linkjes kom je snel op de nieuwe website pagina’s)

Je wordt uitgenodigd om mee te praten!

Op de pagina ‘Aanpak’ word je uitgenodigd om mee te praten over een project. Kijk op de desbetreffende projectpagina. Daar vind je informatie over het project en over participatiemogelijkheden. Ook vind je daar de contactgegevens van de betrokken projectleider of het secretariaat.

De Bewonersfederatie

Als Bewonersfederatie zijn we bij verschillende projecten betrokken. Op de pagina nieuwsberichten vind je het laatste nieuws over de lopende projecten. Verschillende leden van de Bewonersfederatie denken en praten mee. Voorbeelden: het baggerproject, de alternatieve projecten voor de vaarverbinding, de Nieuwe Polderplas en de verbetering van het leefgebied van de Moerasvogels. Wij praten mee om de vinger aan de pols te houden en onze achterban te informeren.

Denk en praat mee over ons gebied!

Wil je met de Bewonersfederatie meedenken en praten over hoe jij denkt dat ons gebied eruit moet zien, de Bewonersfederatie wil je graag ontmoeten. Wil je specifiek meepraten over één bepaald project of heb je specifieke expertise en wil je input geven, dan horen we dat ook graag.
Wij roepen bewonersverenigingen op om zich bij ons aan te sluiten.
Alleen samen kunnen we iets bereiken! Je bent van harte welkom, info@federatie-OVP.nl