Bewonersfederatie stelt vragen aan de politiek en gaat in gesprek.


De bij de Federatie aangesloten bewonersverenigingen richten zich, met het zicht op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 2022, tot alle politieke partijen in de gemeente Wijdemeren met de vraag: Waar gaat uw politieke partij zich de komende periode sterk voor maken?

De bewonersverenigingen zijn veelal opgericht of actiever geworden naar aanleiding van (overheids)plannen voor hun gebied, en de constatering dat de belangen van de bewoners uit dat gebied niet of onvoldoende zijn meegenomen. Als Bewonersfederatie maken wij ons er sterk voor dat de bewonersbelangen bij de ontwikkeling van plannen en projecten – met name die uit het Gebiedsakkoord – juist wel worden gehoord, en zo vroeg mogelijk worden betrokken bij het maken van plannen. Onze inzet sluit naadloos aan bij het huidige tijdsgewricht waarin burgerparticipatie steeds belangrijk is en er sprake is van een nieuwe samenwerking tussen burgers en overheid.

De Federatie heeft de partijen aangeschreven om in gesprek te gaan en stuurde alvast een lijstje met vragen. Naast die over de Omgevingswet gaan ze o.a. over Natura 2000, de toekomst van de recreatiesector, het baggeren van de plassen, de stiltegebieden, het onderhoud van de voorzieningen, de handhaving van bestaande regels en de veiligheid op de dijken. De federatie is benieuwd naar de reacties van de 7 politieke partijen en hoopt ze binnenkort te kunnen spreken.

Via onderstaande link kunt u de vragen aan de politiek lezen.