WeSP

De bewonersvereniging Westzijde Stille Plas (WeSP) is in 2018 opgericht kort na het sluiten van het Gebiedsakkoord. WeSP zet zich in voor het behouden van het unieke karakter van de Breukeleveense of Stille Plas en de nabije omgeving daarvan. Concreet wilde WeSP voorkomen dat een/derde van de plas werd gevuld met damwanden en bagger uit de andere plassen ten behoeve van moerasvogels – een plan dat intussen gelukkig van de baan is. WeSP praat nu mee over maatregelen voor de moerasvogels die meer in proportie zijn. Bovendien zet WeSP zich in voor het baggeren van de Westzijde van de plas en het verfraaien van het huidige lelijke baggerdepot aan de zuidzijde van de plas.

Voorzitter: Freek van Muiswinkel
Vice voorzitter: Marije de Rooij
penningmeester: Beert Hennephof

Voor vragen kunt u contact opnemen met wesp.secretaris@gmail.com