Om samen sterker te staan, hebben grondeigenaren de vereniging Ster van Loosdrecht opgericht. De leden van de vereniging gaan samen de maatregelen verder uitwerken en uitvoeren. De vereniging Ster van Loosdrecht i.o. is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in het gebied de Ster.
Grondeigenaren worden lid van de vereniging, omdat ze gezamenlijk staan voor het behouden en versterken van het gebied zoals het nu is. Daarbij zijn natuurwaarden, open agrarisch cultuurlandschap en beleving belangrijke thema’s. Ruim 90% van de grondeigenaren in het stergebied zijn lid van de vereniging.

Voorzitter: Jacob Doets
penningmeester:  Nico Aalberts
Secretaris: Gert Schaap

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@stervanloosdrecht.nl