Baggeren, bericht vanuit de BELP

Zoals u waarschijnlijk al uit de lokale pers heeft kunnen vernemen is er de afgelopen periode
veel werk verzet, ook door het bestuur, om helder te krijgen hoe we nu snel de 1e t/m 5e plas
gebaggerd krijgen. Zoals eerder gemeld is daarvoor het vinden van een geschikte locatie voor
het opslaan van de bagger van belang. Aanvankelijk was de koers gericht op het inrichten van
een weilanddepot bij de Egelshoek (nabij sportvelden en vliegveld), maar daar kwam veel
protest tegen. Niet alleen van omwonenden, maar ook Natuurmonumenten en Waternet zagen
veel problemen, met name vanwege het kwelwater dat hier omhoog komt en het aangrenzende
NatuurNetwerk Nederland gebied, waarvoor natuurbeschermende maatregelen worden
genomen.

Vanuit BELP hebben we al langer sterk gemaakt voor het in ieder geval parallel werken aan een
plan B. Dat is gelukkig opgepakt en ook de locatie Mijndense Polder is verder onderzocht in de
afgelopen maanden. In het Baggerplatform (waar de diverse betrokken organisaties overleggen,
waaronder namens de BELP/Federatie Gert-Jan Molenaar) is er de afgelopen maanden gewerkt aan een matrix, waarin de te onderzoeken locaties en de te wegen criteria op een zo
objectief mogelijke manier zijn gerangschikt. Ons doel vanuit de BELP en de Federatie is steeds geweest dat er nu eindelijk en zo spoedig mogelijk daadwerkelijk gebaggerd gaat worden. Het lijkt er nu op dat dit mogelijk gaat zijn in Polder Mijnden Zuid. Alle onderzoeken wijzen uit dat het kan en de Stuurgroep van het Gebiedsakkoord heeft vanmiddag besloten dat alles in gang gezet wordt om het baggeren per eind 2022 te kunnen starten, waarbij de bagger uit de 1e t/m 5e plas (muv de vervuilde bagger) in polder Mijnden-Zuid wordt gedeponeerd op een weiland. Dat weiland wordt voorzien van
dijkjes van eigen grond, waarbinnen de bagger de komende tijd zal ontwateren. Eindresultaat is
dan schone plassen en een lichtelijk opgehoogd weiland (naar alle verwachting klinkt de
opgebracht baggerlaag weer flink in).

Door het nemen van dit besluit wordt een belangrijke stap gezet in het Gebiedsakkoord. Niet
alleen voor ons als aanwonenden aan deze plassen, maar zeker ook voor de bezoekende
recreant en de recreatiesector. Voor de jachthavens, waar vervuilde bagger is aangetroffen, is
het beoogde traject dat hier in de loop van dit jaar de kogel door de kerk gaat en ook hiervoor
een depotlocatie (tijdelijk opslag) is gevonden. Op dit depot kan dan ook de 9% vervuilde
bagger van buiten de jachthavens worden opgeslagen. Na indrogen wordt deze bagger
afgevoerd om te worden verbrand. Voor het beheer van de plassen na de schoonmaak worden ook plannen gemaakt.
Antwoord
  1. flauwekel 🐞 (@flauwekel) Avatar

    eind 2022… weer een verloren seizoen voor ondernemers, voor watersportliefhebbers, voor toerisme…. hoe lang is men hier niet al mee bezig? En dan moet het weer zowat 1 jaar duren voor men (hopelijk) begint te baggeren?