Samengaan natuur en recreatie

Onderdeel van het gebiedsakkoord oostelijke vechtplassen is het project ‘samengaan recreatie en natuur’. Naar aanleiding van het eerste onderzoek dat gedaan is rond de vraag hoe natuur en recreatie elkaar kunnen versterken, hebben de Regiegroep en de Stuurgroep geconcludeerd dat het nodig is een duidelijker breed gedragentoekomstbeeld te maken van hoe de recreatie er in 2030 uit zou moeten zien. Een soort schets van het geheel, waar de partners in het gebiedsakkoord achter staan. Wij ook als bewonersverenigingen in de federatie.
Er zijn natuurlijk al allerlei visies en ideeën, maar een duidelijk gezamenlijk beeld ontbreekt nog. Deze schets moet een soort toetsingskader worden voor de verdere invulling en uitwerking van diverse projecten. Het toekomstbeeld wordt gecombineerd met een agenda om dat beeld ook tot uitvoering te laten komen.
Dit deelproject is recent opgestart, ook de bewonersfederatie is betrokken bij interviews en de sessies die zullen volgen om hier meer vorm aan te geven. Onderdeel van het project is ook een enquête die breed uitgezet zal worden. U kunt hem dus op meerdere plekken voorbij zien komen. Wij willen de enquête in elk geval onder de aandacht brengen van onze leden en jullie vragen hem in te vullen, zodat we als bewoners bijdragen aan een breed beeld van de gedachten en wensen die leven over het gebied.
De enquête kunt u vinden via dit nieuwsbericht, met een link naar de enquête.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Februari_2021/Aan_de_slag_met_de_toekomst_recreatie_Oostelijke_Vechtplassen_20