Afwegingscriteria locatie bagger fase 1.

De afwegingscriteria voor het selecteren van een locatie van de bagger uit de plas (1e Fase) zijn vastgesteld. Tevens is vastgesteld uit welke mogelijke locaties gekozen gaat worden.  Op 31 maart wordt op basi van deze criteria een besluit genomen over een locatie voor baggerfase 1. Een ranking of waardering van de criteria is gezamenlijk bepaald en gaat als leidraad mee. Tot de afwegingscriteria behoren bijvoorbeeld haalbaarheid, impact op de omgeving en de natuur, de bijdrage aan de doelstellingen van het Gebiedsakkoord en het maatschappelijk/politiek draagvlak.
De komende weken worden de relevante onderzoeken afgerond, waarna in maart de Stuurgroep een keuze gaat maken. https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Februari_2021/Stuurgroep_baggeropgave_focus_op_weilanddepot