Uitkomst enquête Moerasvogels.
Gepubliceerd: 11 juni 2020.

De Provincie Noord Holland heeft de uitkomst van de enquête op haar site gepubliceerd. Door op onderstaande link te klikken kunt u de uitkomst lezen.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Mei_2020/Uitkomsten_enqu_te_hoe_leefgebied_voor_moerasvogels_verbeteren