Persbericht, Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen

Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen is opgericht.
Na een uitgebreide verkenning en afstemming met de partijen betrokken bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, is recent de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen opgericht.
Binnen de federatie werken we samen, delen we informatie en ervaringen en ondersteunen we de doelen van de aangesloten verenigingen.