Volkstuinvereniging “De Oude Stee” gevestigd te Kortenhoef gemeente Wijdemeren.
De grondlegger van De Oude Stee, Carel van den Broeck, werd op 9 juli 1932 door Provinciale Waterstaat gedwongen een akte van verkoop te ondertekenen van vele percelen van zijn grond voor het graven van het Hilversumskanaal en de aanleg van de provinciale weg Hilversum-Vreeland.

De vereniging stelt zich ten doel, de bevordering van het volkstuinwezen en siertuinen in het algemeen en de behartiging van de belangen van tot de vereniging behorende leden in het bijzonder, dit ten gunste van de maatschappij.
Zij tracht dit doel te bereiken middels :
A. Het werven van leden voor de volks/sier-tuinen, gericht op ontspanning.
B. Het besturen van de vereniging én het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden in vrijwillige samenwerking met de leden.

Voorzitter: Leslie Kessler
penningmeester:  Wilco van Rems
Secretaris: Ron Padding

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
voorzitter@volkstuinoudestee.nl
secretaris@volkstuinoudestee.nl