De Vereniging is officieel opgericht in het jaar 2000. De aanleiding was het restauratieplan De Vecht. Dit hield in dat de recreatie en vooral de toervaart moest worden bevorderd en dat er in het dorp Nieuwersluis een flink aantal ligplaatsen zouden komen. De Vereniging Nieuwersluis Bestaat, die meteen meer dan 100 leden telde, heeft dat toen succesvol tegen gehouden.

Voorzitter: Willy van Andrichem
Penningmeester: Casper van Schothorst
Secretaris: Lonneke Eltink
Bestuurslid: Mark Tasche
Bestuurslid: Erik Veen

Nieuwersluis is een heel bijzonder dorp aan het mooiste stukje van De Vecht. Jong en oud leeft naast en met elkaar. Er is een grote diversiteit in beroepen en belangstelling, maar het oog voor natuur, cultuur en kunst is een verbindende factor. Samen zijn wij heel zuinig op ons dorp, wij zijn gastvrij, het dorp bruist bij tijd en wijlen, maar moet ook leefbaar blijven. Het Fort Nieuwersluis en ’t Dorpshuis zijn dé ontmoetingsplek, hier worden allerlei activiteiten georganiseerd hetgeen zorgt voor de sociale cohesie in ons dorp. Het Bestuur van de Vereniging Nieuwersluis Bestaat houdt nauw contact met de inwoners en heeft periodiek overleg met de Gemeente en waar nodig met andere overheden, zoals de Provincie, Rijkswaterstaat en Waternet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat: email: Info@nieuwersluisbestaat.nl
www.nieuwersluisbestaat.nl
Ondersteun vereniging ‘Nieuwersluis Bestaat’ en wordt lid voor €10,- per jaar.