Nieuws

Gepubliceerd: 4 september 2020. Nieuwsbericht Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft in de vergadering van 2 september 2020 besloten na iedere vergadering de belangrijkste besluiten via een nieuwsbericht naar buiten te brengen. Over de volgende hoofdpunten van de agenda zijn besluiten genomen. Klik op onderstaande link om deze nieuwsbrief te lezen.

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/September_2020/Nieuws_van_de_stuurgroep_Oostelijke_Vechtplassen_2_9_2020

Gepubliceerd: 11 juni 2020. Baggeren Loosdrechtse plassen

De Loosdrechtse Plassen hebben al lange tijd een baggerprobleem. Het plan van aanpak voor de eerste fase van het project is nu definitief vastgesteld door de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen en gaat de uitvoerende fase in.  Door op onderstaande link te klikken leest meer over de uitvoerende fase en kunt u een film bekijken over het baggeren van de Loosdrechtse plassen.

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/April_2020/Video_over_aanpak_baggeren_Loosdrechtse_Plassen

Gepubliceerd: 11 juni 2020. Uitkomst enquête Moerasvogels.

De Provincie Noord Holland heeft de uitkomst van de enquête op haar site gepubliceerd. Door op onderstaande link te klikken kunt u de uitkomst lezen.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Mei_2020/Uitkomsten_enqu_te_hoe_leefgebied_voor_moerasvogels_verbeteren

Gepubliceerd: 18 mei 2020. Nieuwe Polderplas.

Door de corona maatregelen van het Rijk ziet het er voorlopig nog niet naar uit dat we een nieuwe inloopbijeenkomst kunnen organiseren voor geïnteresseerden. Wellicht lukt het in september. Daarom denkt het programmateam na welke alternatieve mogelijkheden er zijn om toch goed in contact te staan met belanghebbenden en inwoners. Via onderstaande link kunt u de stand van zaken lezen omtrent dit project.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Mei_2020/Invulling_Nieuwe_Polderplas_voortgang_quick_scan

Gepubliceerd: 1 april 2020. Moerasvogels.

Hoe kunnen we het leefgebied voor moerasvogels in het plassengebied verbeteren? Doe mee aan de enquête!
Geef uw mening en doe voor 6 april mee aan een enquête. Lees eerst de toelichting.
https://formulieren.wijdemeren.nl/moerasvogels

Gepubliceerd: 28 maart 2020. Persbericht

Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen is opgericht.
Na een uitgebreide verkenning en afstemming met de partijen betrokken bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, is recent de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen opgericht.
Binnen de federatie werken we samen, delen we informatie en ervaringen en ondersteunen we de doelen van de aangesloten verenigingen.

Gepubliceerd: 20 maart 2020. Persbericht

In verband met het Coronavirus (COVID-19) zijn de bijeenkomsten van de Verenigingen, van de Gemeente Wijdemeren en de Provincie Noord -Holland tot nader bericht geannuleerd.